Leis & Negocios. Avogados

 

LEIS & NEGOCIOS DESPACHO DE AVOGADOS

Nesta  área da empresa adicámonos  ao asesoramento e defensa xurídica, desenvolvemos a nosa  actividade principalmente nas seguintes áreas de práctica:

    -Dereito laboral.

    -Dereito civil.

    -Dereito de familia e sucesións

    -Dereito mercantil

    -Dereito penal

    -Dereito financeiro e tributario

    -Dereito administrativo

    -Dereito urbanístico

    -Arbitraxes e mediación

    -Dereito urbanístico e medio ambiental